Home /
Ferrax shop

 

New payment methods

 

Newsletter
Today is advising you

Ing. Jaromír Pytlík  deutsch

Tel.: +420 775 559 055
Skype status hockeytalent


 Mgr. Luboš Voříšek

Tel.: +420 734 200 909
Skype status hockeytalentacademy


For ITALY and SLOVENIEN camps

          Rok Pajic                      english, slovenian

Tel.: 602 325 955


For payments CZECH camps

CALL

+420 384 496 402

Analýza individuálního herního výkonu


No ratings. Art.No.: HTA741
Videoanalýza individuálního herního výkonu v utkání...
Discontinued product
Analýza individuálního herního výkonu

HOCKEY SENSE - dovednost vyjímečných!

wayne-gretzkyLíbí se Vám hra jakou předvádí Crosby, Kane, Stamkos, Tavares, nebo v minulosti předváděl neuznávanější hráč historie Wayne Gretzky? Pokud budete hledat v historii nejúspěšnější hráče zjistíte, že mají nejméně jeden společný prvek a tím je "HOCKEY SENSE (hokejový smysl, hokejová intuice, hokejové myšlení). Právě tento prvek je jedním z nejuznávanějších znaků při vyhledávání perspektivních hráčů scouty zámořských hokejových lig. V kombinaci s dovednostní stránkou je hokejové myšlení to, co odděluje ty opravdu nejlepší od ostatních. 

Takže co je přesně HOCKEY SENSE?

"Není úplně jednoduché definovat hokejový smysl, je to však jedna věcí, kterou poznáte když ji vidíte" řekl bývalý útočník Minestoty Wild a zámořský televizní analytik Wes Walz.

Pro většinu je hokejové myšlení je velice těžko uchopitelná dovednost. Mnoho lidí je přesvědčeno, že hráči hokejový smysl buď mají, nebo ne. Přikládají tuto dovednost výhradně vrozené dispozici. Jsou to lidé, kteří vám řeknou, že Wayne Gretzky se s uměním předvídat a číst hru narodil... Po přečtení jeho autobiografie však dojdete k dojmu, že jeho geniální hokejový smysl přišel spíše z posedlosti pro každý detail hry. Byl spíše výsledkem velmi intenzívní a rozmanité hry, která v něm utvořila základ pro geniální HOCKEY SENSE, kterým „GREAT ONE“ tak uchvátil. Pokud řekneme o hráči , že má výborný „HOCKEY SENSE“ jedná se o hráče, který předvídá co se stane na ledě s předstihem a umí zareagovat na vzniklou situaci trochu dříve, než ostatní hráči. "Říká se být ve správný čas na správném místě", můžeme jej také vyjádřit slovy" Mít přirozený cit pro hru". 

Hokejisté se nerodí s mimořádným hokejovým smyslem, je to naučená dovednost, kterou můžete výrazně ovlivnit i Vy!

Je třeba na zlepšení Vaší hry pečlivě a soustavně pracovat...

Co je důležité pro zlepšení Vašeho HOCKEY SENSE?

Herní zkušenosti - čím lépe pochopí hráč hru, tím efektivnější jeho hra bude...

Správné herní návyky -  pokud získáte správné herní návyky, získáte více času i prostoru pro svou hru, ale i správné a včasné rozhodování

Umění předvídat - pokud předvídáte pohyb vašich spoluhráčů, ale i protivníků, umožňuje Vám to činit rozhodnutí dříve než ostatní

Umění se správně a rychle rozhodnout - naučíme Vás hned několik možností řešení, kreativita a umění správně a rychle se rozhodnout je pro hru samotnou klíčová

Rozpoznání vzorců  - Hokej je hra vzorců a kombinací, pokud jako hráč rozpoznáte vzorec, můžete předvídat a správně s předstihem reagovat

Umění ovlivnit hru - naučte se ovlivňovat hru nejen z pohledu ofenzívy, ale i defenzívy, nejen Vaším pohybem, postavením, tlakem na kotouč či manévrem, tento prvek ovládají pouze špičkoví hráči a je posledním a nejvyšším stupněm v rozvoji. 

Proč má T.J OSHIE nejlepší nájezdy? Proč má Steven STAMKOS nejlepší ONE-TIMER střelu? Proč je Sidney CROSBY tak produktivní? Stručně řečeno, mít výborný "HOCKEY SENSE", znamená být o krok vpřed před ostatními, ale i hrou samotnou.

 Důležité je ovládat nejen hokejové dovednosti, ale podstatné je tyto dovednosti umět uplatnit a použít ve hře. A jak začít? Co nejprve malinko poznat svoji hru, své silné a slabé stránky, své herní návyky, své možnosti... Právě z tohoto důvodu jsme pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou hru vyvinuli program ANALÝZY INDIVIDUÁLNÍHO HERNÍHO VÝKONU, pomocí které můžete nastartovat svůj progres v HOCKEY SENSE!

"Začněte tím, že detailně poznáte svou hru!"

Právě na tyto poznatky můžeme cíleně reagovat v tréninkovém procesu. Důležité pro rozvoj hokejového myšlení je porozumět hře, pochopit její podstatu, umět předvídat a správně se rozhodovat.

Žádný špičkový sportovní výkon se neobejde bez dokonalé zpětné vazby, jak pro sportovce samotné, tak pro jejich trenéry.  V kolektivních i individuálních sportech je tato zpětná vazba nesmírně důležitá a poskytuje nám informaci, jakým způsobem se zaměřit na další rozvoj sportovce a jeho tréninkový proces. Snahou je vytvořit co největší progres s ohledem na další utkání a celkový rozvoj jednotlivce v jeho sportovní činnosti. Tuto analytickou zpětnou vazbu využívá řada světových hvězd ...

UKÁZKA KOMPLETNÍ VIDEOANALÝZY ZDE

Celkový popis: Žádný špičkový sportovní výkon se neobejde bez dokonalé zpětné vazby, jak pro sportovce samotné, tak pro jejich trenéry.  V kolektivních i individuálních sportech je tato zpětná vazba nesmírně důležitá a poskytuje nám informaci, jakým způsobem se zaměřit na další rozvoj sportovce a jeho tréninkový proces. Snahou je vytvořit co největší progres s ohledem na další utkání a celkový rozvoj jednotlivce v jeho sportovní činnosti.

My Vám takovou zpětnou vazbu nabízíme!

V rámci naší nabídky Vám nabízíme zpracování analýzy individuálního herního výkonu hráče v konkrétním utkání. Analýza je přehledně rozdělena na několik částí týkajících se zejména:

Bruslení

Hokejové bruslení je jednou z nejobtížnějších činností, vyžaduje dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je závislé na množství různých činitelů. Kvalitní hráč současnosti je přímo závislý na vynikajícím zvládnutí všech bruslařských dovedností. Hokejové bruslení vytváří základ pro všechny další činnosti a jeho zvládnutí podmiňuje dosaženou úroveň technických i taktických dovedností. Sledovat budeme nejen techniku bruslení daného hráče, ale také rychlost a efektivitu každého bruslařského pohybu.

Vedení kotouče

Ovládání a kontrola kotouče patří po bruslařských dovednostech ke stěžejním dovednostem hráčů ledního hokeje. Velmi důležité je především jeho spojení s efektivním herním bruslením. K základním individuálním dovednostem techniky hole a ovládání kotouče patří vedení kotouče, kličkování, klamání, přihrávaní, příjem přihrávky.

Zakončení

Způsob a kvalita zakončování jednotlivých akcí patří ke stěžejním faktorům individuálního herního výkonu. Ve většině případů rozhoduje o úspěchu, nebo neúspěchu každé útočné akce. Budeme sledovat všechny druhy zakončení nejen z hlediska druhu střelby, ale i umístnění střely. Velmi důležitá je i skutečnost z jakého prostoru hráč zakončuje. Vyhodnotíme správnost rozhodnutí hráče a poradíme, jak se v dané situaci v budoucnu zachovat.

Pohyb při ofenzivní činnosti

Tímto bodem rozumíme pohyb hráče v čase, při kterém je tým v držení kotouče. Sledovat budeme uvolňování hráče bez kotouče i s kotoučem, jeho aktivitu a snahu o zapojení do jednotlivých akcí svého týmu. Nejde primárně o rychlost, ale o vybírání nejvhodnějších pozic v daný moment. Důležitá je předvídavost, čtení hry a herní myšlení.

Pohyb při defenzivní činnosti

Tímto bodem rozumíme pohyb hráče v čase, při kterém tým není v držení kotouče. Sledovat budeme obsazování hráče bez kotouče i s kotoučem, jeho aktivitu a snahu o zapojení do obranné činnosti svého týmu. Jeho úspěšnost při získávání kotouče. Nejde primárně o rychlost, ale o vybírání nejvhodnějších pozic v daný moment. Důležitá je předvídavost, čtení hry a herní myšlení.

Herní kombinace

Herními kombinacemi rozumíme spolupráci dvou a více hráčů a to nejen v útočné, ale i obranné fázi hry.  Tato činnost je velmi důležitá pro překonání obrany soupeře, popřípadě pro získání kotouče pod kontrolu. Sledovat budeme snahu o spolupráci a její úspěšnost. Důležitý je přehled ve hře, čtení hry a správné rozhodování v jednotlivých herních situacích.

Osobní souboje

Osobní souboje a jejich úspěšnost patří ke klíčovým bodům individuálního herního výkonu. V každém utkání dochází k velkému množství soubojů jeden na jednoho. Hráči, kteří bývají v těchto soubojích úspěšní, získávají velkou výhodu před ostatními. Důležitým předpokladem pro vyhrané osobní souboje je dobrá stabilita, síla, obratnost a chytrost hráče.

Vhazování a následná reakce

V této části budeme sledovat vhazování a následnou reakci hráče. Důležité je nejen postavení každého hráče, ale také jeho pohyb po vhazování. Každý hráč má na vhazování své úkoly, které závisí na místě vhazování, výsledku a průběhu utkání. 

Blokování střel

Tato obranná činnost se v současnosti stává nezbytným požadavkem na každého hráče. V moderním hokeji nerozhodují pouze vstřelené branky, ale také tyto důležité detaily, které přispívají k celkovému výkonu hráče, potažmo týmu. Umět dobře zablokovat střelu, vyklekáváním, či pádem do střely je dalším aspektem, který budeme sledovat.

Prohřešky proti pravidlům

Do této části zahrneme speciální věci, které se v daném utkání objevily a kdy se hráč dopustil přestupkům proti pravidlům ledního hokeje. Jedná se fauly, tresty, technické prohřešky (postavení mimo hru, zakázané uvolnění), nesportovní chování a podobně. Poukážeme na zbytečné věci, kterých se hráč dopustil a jimiž oslabil nebo znevýhodnil svůj tým.

Celkové zhodnocení herního projevu hráče

V celkovém hodnocení herního výkonu zahrneme veškeré výše uvedené činnosti a zhodnotíme výkon hráče jako celek. Uvedeme přínos hráče pro dané utkání, zohledníme jeho statistiky a produktivitu.

Následně obdržíte hodnocení podle jednotlivých činností ve hře s doporučením, na co se v tréninkovém procesu zaměřit. V budoucnu jsme pak schopni na základě podkladů z více utkání srovnat progres hráče za určitý časový úsek. Dle individuální domluvy můžeme z Vámi dodaného materiálu vytvořit profil hráče s jeho nejzdařilejšími a výjimečnými akcemi.

Jak postupovat:

Natočte utkání hráče, ze kterého chcete udělat AIHV (analýzu individuálního herního výkonu) - pouze pobyt hráče na ledové ploše (od vstupu na led až po jeho vystřídání).

Nejprve vyplníte elektronický dotazník na www.htavideo.com , abychom měli základní informace o hráči.

Poté nahrajte souhrnný záznam střídání konkrétního hráče na www.htavideo.com

Po ukončení nahrávání obdržíte na e-mail potvrzení, že záznam se nahrál na server a je zpracováván. Do 10 pracovních dnů obdržíte zprávu o dokončené analýze včetně přístupu k hodnocení.

Parametry videozáznamu pro analýzu:

Obecně platí pravidlo: Čím kvalitnější záznam, tím kvalitnější výstup. Neposílejte záznamy vytvořené mobilním telefonem, zpracujeme pouze záznamy vytvořené kamerou. V dnešní době kvalitních kamer upřednostňujte HD rozlišení s frekvencí 50 snímků za sekundu. V případě nastavení kamery dbejte na to, aby v záběru nebyl pouze hráč, ale aby záběr pokrýval i jeho spoluhráče, v nejlepším případě část hřiště, třetiny viz. obrázek.

Co získáte:

  • hodnocení individuálního herního výkonu hráče v utkání
  • doporučení do tréninkového procesu, případně odkazy na konkrétní cviky z videoknihovny www.htavideo.com
  • záznam s jednotlivými hodnocenými aspekty výkonu v jedné složce
  • po určité době možnost vytvoření profilu hráče s jeho celkovým hodnocením progresu
  • vytvoření videomateriálu dle požadavků s úspěšnými akcemi hráče
  • možnost individuální konzultace ohledně herního výkonu s profesionálními trenéry

Jako BONUS získáte:

ICETIME HRÁČE V UTKÁNÍ - přesná doba účasti hráče na ledě

PREDIKCE TĚLESNÉ VÝŠKY - z výškových parametrů rodičů, aktuální výšky a věku konkrétního hráče Vám pomocí speciálního programu vypočítáme pravděpodobnou výšku hráče.

Cena analýzy IHV:

Cena je stanovena za běžný ICETIME v utkání do 20 minut. V případě delšího záznamu bude cena navýšena cca o 120 Kč za každou minutu záznamu navíc.

VIDEOANALÝZU IHV KONKRÉTNÍHO HRÁČE VÁM ZPRACUJÍ ZKUŠENÍ PROFESIONÁLNÍ TRENÉŘI:

Mgr. Jan Zachrla PhD.

Zatím poslední štací Jana Zachrly byl výsledkově velice úspěšný tým v nejvyšší ruské KHL Lev Praha, kde pracoval jako videotrenér. Byl součástí trenérského týmu KHL, kde připravoval rozbory a podklady finskému trenéru Jalonenovi a českým trenérům Václavu Sýkorovi, nebo Josefu Jandačovi. Jan Zachrla se do profesionálního hokeje dostal v srpnu roku 2005 kdy byl asistentem Miloše Říhy v týmu ruské superligy CHIMIK Moskevská oblast. Je držitelem nejvyšší trenérské licence a někdejším trenérem české akademické reprezentace a ruského Titanu Klin a Kristallu Saratov v ruské vyšší lize. Není náhodou, že pracovitý Jan Zachrla  zakotvil v úspěšném evropském projektu Hockey Talent Academy, kde vede zbrusu nový úsek rozborů a analýzy všech důležitých částí individuálního herního výkonu. Výsledkem angažování zkušeného videokouče je velice pestrá nadstavba, která má talentované hráče posunout dopředu. Jan je absolventem nejvyšší profesionální trenérské licence A a bude mít na starosti i SCOUTING hráčů v programu HTA PROSPECTS.

Ing. Jaromír Pytlík

Hlavní trenér Hockey Talent Academy je autorem projektu i celé metodiky výuky hokejových dovedností v tomto projektu. Je autorem HTA Powerskatingu, je jedním z průkopníků stickhandlingu OFF-ICE v České republice, je demonstrátorem vzdělávacího programu trenérů ČSLH Technika bruslení,  Powerskating a Stickhandling, je vývojovým autorem řady průmyslově chráněných originálních tréninkových pomůcek. Podílí se na vytváření metodických materiálů pro vzdělávání trenérů ČSLH, spolupracuje s předními trenéry individuálních dovedností z Kanady, USA, Finska, Švédska a Ruska. Je studentem nejvyšší profesionální trenérské licence A TŠ ČSLH při FTVS v Praze. Za svou trenérskou kariéru si připsal jako hlavní trenér řadu výrazných úspěchů.  Díky svému novátorskému přístupu k výuce hokejových dovedností podpořeného řadou klubových úspěchů se stal v roce 2010 šéftrenérem a metodikem KLH Vajgar Jindřichův Hradec. Díky výsledkům v klubu byl nominován a schválen hlavním trenérem výběru KS ČSLH ročníku 2000 a zároveň se stal členem trenérsko metodické komise KS ČSLH. Od roku 2014 vede v německém klubu Eisbaren Berlin vzdělávací program pro trenéry, je metodikem a expertem na efektivní trénink dovedností. Podílí se na trénincích A týmu Eisbarenu Berlín a kategorie U19 startující v nejvyšší DNL. Pod vedením Jaromíra Pytlíka zdokonaluje své dovednosti řada profesionálních hráčů.

Systém pro zpracování videoanalýzy na

www.htavideo.com

Write Product Review
No review available for this item.

Contacts

General informations
english, deutsch 

Lukas Hanzak

Tel.: +420 702 131 647

hanzak@hockeytalent.cz

Coaches
training content, division into courses, groups

Ing. Jaromir Pytlik

Tel.: +420 775 559 055

Skype: hockeytalent,  pytlik@ferrax.eu

Account department
payment informations

Denisa Pytlikova

Tel.: +420 775 559 066

Skype: ferrax.uctarna, pytlikova@ferrax.eu