Domů / Podmínky rezervace
NABÍDKA

 

 

Nové platební metody

 

Odběr novinek
Dnes Vám radí

INFORMACE

Lukáš Hanzák

czech, english, deutsch

Tel.: +420 702 131 647 


Denisa Pytlíková  

info@hockeytalent.cz


TRÉNINK

Ing. Jaromír Pytlík

czech, deutsch

Tel.: +420 775 559 055
Skype: hockeytalent
pytlik@ferrax.eu


SLOVINSKO, ITÁLIE

Rok Pajič

english, slovenian

Tel.: +420 602 325 955
Skype: hockeytalentacademy

pajic@hockeytalent.cz


Informace o platbách

Lenka Mihalová

+420 775 590 049

Fax: +420 384 496 402

Skype: ferrax.uctarna

mihalova@ferrax.eu


Zastupování hráčů

Podmínky rezervace

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme se všemi níže uvedenými podmínkami pro účast na výukových lekcích turnajích, utkáních, či campech Hockey Talent Academy které pořádá f. Ferrax sport s.r.o.

Jedná se zejména o:

  1. Každý přihlášený musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka, platné úrazové pojištění. Hráči startují na akcích pořádaných f. Ferrax sport s.r.o. na vlastní riziko. Potvrzení je nutné, avšak nemusíte jej předkládat ani posílat.
  2. V případě onemocnění, nebo zranění v průběhu konání výuky v Hockey Talent Academy, zajistí rodiče či zákonný zástupce hráče jeho odvoz z místa konání výuky do místa bydliště na své náklady a v termínu, který bude dohodnut s Hockey Talent Academy.
  3. Rodiče jsou si plně vědomi odpovědnosti za přihlášeného hráče po celou dobu akce.
  4. Pořadatel výuky organizuje a řídí pouze výukovou část na ledě a suchu, předmětem výuk Hockey Talent Academy není ani strava, ani ubytování a je plně v kompetenci rodičů.
  5. Hockey Talent Academy si vyhrazuje právo hráče, kteří se opakovaně provinili proti pravidlům projektu Hockey Talent Academy nezařadit.

Vyloučení účastníka:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z dalšího průběhu výuky z důvodu hrubého kázeňského přestupku. V tom případě je pořadatel povinen o této skutečnosti ihned informovat rodiče (zákonné zástupce), pořadatel není povinen vracet žádnou zbývající finanční částku.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

Souhlasíme s poskytnutím následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození a rodné číslo účastníka, telefonický a elektronický kontakt. Pořadatel Hokejové školy prohlašuje, že poskytnuté údaje slouží pouze pro jeho potřebu a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Kontakty

INFORMACE
 

Valerie Hlinovská

Tel.: +420 774 724 243

hlinovska@hockeytalent.cz

SPORTOVNÍ ÚSEK
hlavní trenér

Jan Radosta

Tel.: +420 702 131 647

radosta@hockeytalent.cz

AUTOR PROJEKTU
metodik, hlavní trenér

Ing. Jaromír Pytlík

Tel.: +420 775 559 055

pytlik@ferrax.eu