NABÍDKA

 

Tomahawk je zpět!

 

Obchodní podmínky

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky potvrzujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme se všemi níže uvedenými podmínkami pro účast na výukových lekcích turnajích, utkáních, či campech Hockey Talent Academy které pořádá f. Ferrax sport s.r.o.

Jedná se zejména o:

  1. Každý přihlášený musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka, prohlášení rodičů (zákonných zástupců) o bezinfekčnosti, platné úrazové pojištění. Hráči startují na akcích pořádaných f. Ferrax sport s.r.o. na vlastní riziko. Potvrzení je nutné, avšak nemusíte jej předkládat ani posílat.
  2. V případě onemocnění, nebo zranění v průběhu konání výuky v Hockey Talent Academy, zajistí rodiče či zákonný zástupce hráče jeho odvoz z místa konání výuky do místa bydliště na své náklady a v termínu, který bude dohodnut s Hockey Talent Academy.
  3. Rodiče jsou si plně vědomi odpovědnosti za přihlášeného hráče po celou dobu akce.
  4. Pořadatel výuky organizuje a řídí pouze výukovou část na ledě a suchu, předmětem výuk Hockey Talent Academy není ani strava, ani ubytování a je plně v kompetenci rodičů.
  5. Hockey Talent Academy si vyhrazuje právo hráče, kteří se opakovaně provinili proti pravidlům projektu Hockey Talent Academy nezařadit.

Vyloučení účastníka:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z dalšího průběhu výuky z důvodu hrubého kázeňského přestupku. V tom případě je pořadatel povinen o této skutečnosti ihned informovat rodiče (zákonné zástupce), pořadatel není povinen vracet žádnou zbývající finanční částku.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

Souhlasíme s poskytnutím následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození a rodné číslo účastníka, telefonický a elektronický kontakt. Pořadatel Hokejové školy prohlašuje, že poskytnuté údaje slouží pouze pro jeho potřebu a nebudou poskytnuty třetí osobě.